Emi Wilcze Szczęście FCI
&
ONEX von der Karl-May Höhle (V15 BSZS 2022 Nürnberg)

Urodzone:

– 21.10.2022 –

3

Suczki

5

Pieski

Hodowla owczarków niemieckich
Scroll to Top